Löwen Apotheek – Sinds 1732

De Löwen Apotheek in Kleve behoort tot de vier oudste apotheken van de stad. Precieze begindata zijn er niet, maar men neemt aan dat de Löwen Apotheek al rond het midden van de 18e eeuw bestond. Vanaf 1732 worden vier apotheken in Kleef genoemd, van de Einhorn en Adler Apotheek is precies bekend wanneer ze zijn gesticht. Bij de Elefanten- en Löwen Apotheek is dat niet het geval, die bestonden eerder.

De jaren vanaf 1912 tot nu zijn beter gedokumenteerd. Van 1912 tot 2011 waren de Löwen apotheek, en later ook de Stechbahn apotheek, in het bezit van de familie Hendriksen. Vroeger bevond de Löwen apotheek zich aan de Hagsche Straße, hoek Poststraße, daar waar nu Elektro Thies is. In het gebouw is in 1781 Peter Beuth geboren, de oprichter van het engineering- en het Duitse octrooi-systeem. In het jaar 1912 verwierf Willi Hendriksen de Löwen Apotheek. Bij het bombardement op 7 Oktober 1944 stierf hij met zijn drie zussen en enkele andere personen in de kelder van de apotheek. Het gebouw werd volledig verwoest.

Een neef, Kurt Hendriksen, ook Apotheker, bevond zich in Russisch krijgsgevangenschap. Zijn Familie kon met behulp van pachters en de apotheek licentie het bedrijf als noodapotheek voortzetten. In de oorlogs- en naoorlogse jaren bevond de apotheek zich eerst aan de ‘Rindernschen Deich‘ en later in het huis van Kapper Büchi in Kellen. In 1949 wordt een nieuw huis gebouwd aan de Emmericherstraße 228, de Familie Hendriksen zet daar met pachter Klein de Löwen Apotheek voort. Een jaar later komt Kurt Hendriksen terug uit Russich krijgsgevangenschap. Hij kan dan als pachter de apotheek leiden, omdat de familie na de oorlog de officiële licentiehouder is. In 1957 koopt Kurt Hendriksen de concessie om de Löwen Apotheek te leiden.

In 1962 gaat Sven Holger Hendriksen als apotheker stagiair aan de slag in de apotheek van zijn vader en in 1972 neemt hij alles over. De Apotheker Gisela Schröter trouwt met zijn broer Hermann en is tot op de dag van vandaag, met veel empathie, vestigingsmanager van de Löwen Apotheek. In 1980 koopt zijn vrouw Heide Hendriksen de Stechbahn Apotheek op de Hagsche Straße van de heer Deymann. Zo keert de familie terug, redelijk dicht bij de oorspronkelijke plek van de vroegere Löwen Apotheek. In Januari 2011 verkoopt Sven Holger Hendriksen, na bijna 50 jaar verbondheid met de apotheek geschiedenis van de Hendriksen in Kleve, beide apotheken aan Beate Steinberg.

Lees meer: in de Serie „Klever Schätze“ – NRZ 7.12.2012 (artikel in het Duits): Medizin für Löwenkräfte